vechtscheiding - de mannelijke echtscheidingsadvocaat Breda

Heb je te maken met vechtscheiding of ouderverstoting?

Wist je dat in de schaduw van een vechtscheiding meer dan de helft van de kinderen binnen een jaar uit het leven van een van de ouders verdwijnt? Dit pijnlijke proces wordt soms nog intenser wanneer kinderen, vaak de vader, hun niet-verzorgende ouder niet meer willen zien. Een complex en emotioneel geladen fenomeen dat voortkomt uit het ouderverstotingssyndroom, afgekort PAS (Parental Alienation Syndrome). Als ervaren familierechtadvocaat begrijp ik de diepgaande uitdagingen waarmee ouders te maken hebben en ben ik toegewijd aan het bieden van ondersteuning in het overwinnen van deze complexe en gevoelige situaties.

Wat is Ouderverstotingssyndroom (PAS)?

Ouderverstotingssyndroom, in de volksmond PAS, is een emotioneel geladen term die verwijst naar de verstorende dynamiek waarin kinderen, te midden van een vechtscheiding, de niet-verzorgende ouder afwijzen. In veel gevallen is het de vader die, na signalen van moeite bij de verzorgende ouder, uit het leven van de kinderen verdwijnt. Kinderen, als reactie op een traumatisch loyaliteitsconflict, kiezen voor het welzijn van de zorgende ouder en verbreken de band met de andere ouder.

Dit fenomeen creëert niet alleen emotionele afstand, maar introduceert ook negatieve percepties van de verstoten ouder. De ooit geliefde ouder wordt plotseling gezien als de bron van alle problemen, terwijl de verzorgende ouder wordt verheven tot de enige bron van stabiliteit en liefde.

De gevolgen van ouderverstoting voor kinderen en ouders.

Kinderen die door ouderverstoting geen contact meer hebben met een van hun ouders lijden ernstig, zij het vaak in stilte. De manipulatie en indoctrinatie van de ene ouder, meestal degene waar het kind na de scheiding verblijft, leiden tot een vertekend negatief beeld van de andere ouder. Deze ongezonde dynamiek kan levenslange gevolgen hebben voor de emotionele en psychologische ontwikkeling van het kind.

Voor de verstoten ouder, meestal de vader, gaat het verder dan de emotionele impact. Het betekent vaak juridische strijd, valse/onterechte beschuldigingen, en een voortdurende worsteling om betrokken te blijven in het leven van hun kinderen. Ouderlijke rechten worden betwist, omgangsregelingen worden gefrustreerd, en het proces raakt verstrikt in een web van juridische procedures.

Ouderverstoting is de ergste manier om je kind te verliezen,

erger dan de dood, want om een overleden kind kun je rouwen.

Uit het boek van Hilde Jacobs: Weggegomd is niet verdwenen

De rol van manipulatie bij jonge kinderen.

Bij jonge kinderen wordt de omgang vaak bewust gefrustreerd door de verzorgende ouder. Met behulp van een pro-deo advocaat worden rechtzaak na rechtzaak gestart, waarbij ernstige beschuldigingen zoals mishandeling en seksueel misbruik niet geschuwd worden. Deze beschuldigingen hebben als doel de normale omgang met het kind te stoppen, waardoor oudervervreemding wordt geïnitieerd. Dergelijke beschuldigingen worden serieus genomen door instanties, waardoor uitgebreide onderzoeken worden gestart die vaak jaren in beslag nemen. Tijdens deze onderzoeken is de omgang met het kind minimaal, vaak onder strikte begeleiding of zelfs nihil. Het proces is niet alleen emotioneel slopend voor de beschuldigde ouder, maar creëert ook een klimaat waarin afstand doen van het ouderschap soms als enige uitweg wordt gezien.

Hulp bij Ouderverstoting: mijn rol als familierechtadvocaat.

Ben jij verwikkeld in een vechtscheiding? Beperkt jouw ex-partner het contact met jouw kinderen of wordt dit zelfs helemaal onmogelijk gemaakt? Wordt de omgang dermate gefrustreerd dat je overweegt afstand te nemen? Ervaar je ouderverstoting, oudervervreemding of PAS?

Als advocaat met jarenlange ervaring in complexe kinderzaken sta ik klaar om je te helpen uit deze machteloze situatie te komen. Mijn benadering omvat niet alleen juridische bijstand, maar ook strategieën gericht op herstel en het opbouwen van een gezonde relatie met je kinderen.