alimentatie - de mannelijke echtscheidingsadvocaat Breda

Alimentatie

Ook al ben je gescheiden, je blijft verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Dat noem je een alimentatieplicht. Afhankelijk van jullie financiële behoefte en jullie afzonderlijke financiële draagkracht is er een alimentatieplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura. Als jij niet genoeg inkomsten hebt, dan kan het zo zijn dat jouw ex-partner partneralimentatie aan jou moet betalen. Er is ook een alimentatie voor kinderen, genaamd kinderalimentatie. Wil je meer weten of alimentatie: klik hier voor informatie.

 

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is de verplichting van beide ouders om bij te dragen in de kosten voor verzorging en opvoeding van hun kinderen. Je bent als ouder verplicht om voor je kinderen te zorgen totdat ze 21 jaar zijn. De kosten moeten jullie samen betalen naar verhouding van jullie financiële draagkracht. De afspraken over de kinderalimentatie moeten jullie in het ouderschapsplan opnemen. Klik hier: kinderalimentatie berekenen

 

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere, als die ander zelf niet voldoende inkomen heeft en dat ook niet zelf kan krijgen. Je bent om samen met je ex afspraken te maken over de duur en hoogte. Belangrijk is dat deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Lukt het niet om samen afspraken te maken over de alimentatie, dan zal de rechter deze vaststellen. Laat je in dat geval zeker bijstaan door een advocaat. Klik hier: partneralimentatie berekenen

 

Jaarlijkse indexatie van de alimentatie

De partneralimentatie en de kinderalimentatie stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Meer info: www.lbio.nl/internationale-alimentatie/indexering-alimentatie