ouderschapsplan - de mannelijke echtscheidingsadvocaat breda

Ouderschapsplan

Als je gaat scheiden ben je verplicht om samen een ouderschapsplan te maken. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen hoe jullie zorg en opvoeding voor de kinderen verdelen, hoe je elkaar informeert (bijv. over schoolkeuzes) en de kosten voor verzorging en opvoeding (alimentatie). Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ook al woont het kind bij jou, hij of zij heeft het recht om je ex-partner te zien. Sterker nog er is zelfs een verplichting tot omgang met het kind. Omgangsrecht betekent dat jullie kind recht heeft op omgang met allebei zijn ouders. Jullie moeten daarom een omgangsregeling opstellen als jullie uit elkaar gaan. De omgangsregeling leggen jullie samen vast in het ouderschapsplan.

Om langdurige ruzies en verwijten te voorkomen, kan een familierechtadvocaat je helpen een ouderschapsplan te maken.Volgens de wet kun je niet scheiden zonder een ouderschapsplan tenzij je er écht samen niet uitkomt. Dan beslist de recht over de omgangsregeling. Voor kinderen is het erg vervelend als ouders ruziemaken. Ze kunnen hierdoor in een loyaliteitsconflict verzeild raken en het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen papa of mama. Wat we willen voorkomen is een zogenoemde vechtscheiding.

Een vechtscheiding leidt tot vreselijke drama’s. In de strijd om de kinderen worden vaak beschuldigingen geuit, die gekwalificeerd kunnen worden als “modder gooien”. Een vechtscheiding gaat gepaard met negatieve gevoelens naar de ex-partner toe, met als bedoeling de ander schade toe te brengen. Meestal gaat het om geld, inboedel en/of om de kinderen. De ene ouder wil zichzelf als “betere ouder” bestempelen dan de andere ouder met als ultiem doel de kinderen af te snijden van de band met de andere ouder. Dit noemen we ook wel ouderverstoting of oudervervreemding.

Een vechtscheiding kan een jarenlange strijd opleveren waarbij er veel verdriet, pijn, energie en geld verloren gaat in boosheid en procedures. Een vechtscheiding is een emotionele en ‘administratieve’ belasting voor je privé-leven maar ook voor je zakelijk leven. Vooral ondernemers of mannen/vrouwen met zware verantwoordelijkheden kunnen hier flink onder lijden. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen van een vechtscheiding voor je kinderen.

 

 

Download hier een voorbeeld ouderschapsplan.