vechtscheiding - de mannelijke echtscheidingsadvocaat Breda

Vechtscheiding

Meer dan de helft van de kinderen ziet binnen een jaar na de vechtscheiding een van de ouders niet meer. In sommige gevallen gaat de verwijdering zó ver dat de kinderen hun niet-verzorgende ouder (meestal de vader) niet meer willen zien, wanneer de verzorgende ouder (meestal de moeder) laat merken dat die moeite heeft met de echtscheiding.

Kinderen ontsnappen dan uit een traumatisch loyaliteitsconflict door te kiezen voor het welzijn van de zorgende ouder en de andere ouder te verstoten. Dit wordt het ‘ouderverstotingssyndroom’ genoemd, kortweg PAS (Parental Alienation Syndrome). Kinderen die door ouderverstoting geen contact meer hebben met een van hun ouders lijden ernstig, maar in stilte. Door de manipulatie en indoctrinatie van de ene ouder – vaak is het de ouder waar het kind na de scheiding woont of de meeste tijd verblijft – krijgt het kind een negatief beeld van de andere ouder opgedrongen. De ooit zo geliefde ouder kan ineens niets meer goed doen; alles wat deze ouder doet of zegt wordt in zijn/haar nadeel uitgelegd. Al het kwade komt uitsluitend de ene ouder toe, al het goede uitsluitend de andere.

Bij jonge kinderen doet de verzorgende ouder er in deze gevallen vaak alles aan om de omgang te frustreren. Met behulp van een pro-deo advocaat wordt rechtzaak na rechtzaak gestart. Ernstige beschuldigingen zoals mishandeling en seksueel misbruik zijn hierop geen uitzondering. Deze beschuldigingen zorgen ervoor dat de normale omgang met het kind wordt stopgezet en zo raakt het kind verder verwijderd van de andere ouder (oudervervreemding). Instanties nemen dergelijke beschuldigingen zeer serieus en stellen een onderzoek in dat vaak jaren in beslag neemt. De omgang tijdens dit onderzoek is minimaal onder begeleiding of nihil en het proces is emotioneel slopend. Daardoor besluit de beschuldigde ouder vaak afstand te doen van het ouderschap.

Zit je in een vechtscheiding? Zorgt jouw ex-partner ervoor dat jij jouw kinderen minimaal of helemaal niet meer kunt zien? Of wordt de omgang dermate gefrustreerd dat je overweegt afstand te nemen? Is er sprake van ouderverstoting, oudervervreemding of PAS? Ik heb als advocaat jarenlang ervaring met complexe kinderzaken en jou helpen uit de machteloze situatie te komen. Bel of mail voor een afspraak!

Wil jij een oplossing voor je vechtscheiding?